ΚΟΝΤΟΣΤΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ειδικότητα: Ορθοπεδικός
Προσωπικό Τηλέφωνο: 2661080770
Προσωπικό Κινητό: 6944227888
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΡ.ΜΑΡΑΣΛΗ 36
Τηλέφωνο: 2661080770