ΚΑΝΤΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

Ειδικότητα: Ορθοπεδικός
Προσωπικό Τηλέφωνο: 2661360400
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΝΚ Ορθοπεδική Κλινική
Τηλέφωνο: 2661360400