ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Ειδικότητα: Παιδίατρος
Προσωπικό Τηλέφωνο: 2661360400
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΝΚ Παιδιατρική Κλινική
Τηλέφωνο: 2661360400