ΚΟΝΤΟΜΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Ειδικότητα: Παθολόγος
Προσωπικό Τηλέφωνο: 2661020403
Προσωπικό Κινητό: 6977477300
Email: chkont@hotmail.gr
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΡ.ΜΑΡΑΣΛΗ 36
Τηλέφωνο: 2661020403