ΑΓΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ειδικότητα: Καρδιολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: Ι. ΘΕΟΤΟΚΗ 23Α
Τηλέφωνο: -