ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Ειδικότητα: Παιδίατρος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΜΗΤΡ.ΜΕΘΟΔΙΟΥ 6
Τηλέφωνο: 2661039330