ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ειδικότητα: Ψυχίατρος
Προσωπικό Τηλέφωνο: 2661360400
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2661360400