ΜΕΜΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ειδικότητα: Αιματολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2661360400