ΚΟΝΤΖΙΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Ειδικότητα: Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
Προσωπικό Τηλέφωνο: 2661401772
Προσωπικό Κινητό: 6934236853
Email: theo_kon@hotmail.com
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΜΕΘΟΔΙΟΥ 3
Τηλέφωνο: 2661401772