ΡΟΤΣΙΔΗ ΑΝΤΡΗ

Ειδικότητα: Άνευ ειδικότητος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2661360400