ΚΑΡΚΑΜΑΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

Ειδικότητα: Αγγειοχειρούργος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: 3ο χλμ ΕΘΝ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ
Τηλέφωνο: -