ΜΠΑΡΟΥΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ειδικότητα: Ακτινοδιαγνώστης
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΕΝ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Τηλέφωνο: -