ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ειδικότητα: Πλαστικός χειρούργος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΠΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ 30 (ΣΑΡΟΚΟ)
Τηλέφωνο: 2661039322