ΠΕΡΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Ειδικότητα: Αγγειοχειρούργος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΨΩΡΟΥΛΑ & ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 12
Τηλέφωνο: -