ΚΑΛΕΜΠΟΥΜΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

Ειδικότητα: Καρδιολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΛ. ΜΑΣΤΟΡΑΣ
Τηλέφωνο: -