ΠΛΑΧΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ειδικότητα: Μαιευτήρας - Γυναικολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΛΙΝΟΥ ΚΟΓΕΒΙΝΑ 2
Τηλέφωνο: -