ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ειδικότητα: Άνευ ειδικότητος
Προσωπικό Τηλέφωνο: 2661022945-6
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Τηλέφωνο: 2661022945-6