ΚΙΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Ειδικότητα: Ουρολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: 9η ΠΑΡ. ΙΩ. ΘΕΟΤΟΚΗ ΙΚΑ
Τηλέφωνο: 2661022960