ΚΟΤΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ειδικότητα: Καρδιολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛ. ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Τηλέφωνο: 2661360400