ΚΙΡΚΙΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ

Ειδικότητα: Γενικός / Οικογενειακός γιατρός
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓ.ΜΑΡ ΚΟΥ
Τηλέφωνο: 2663022123