ΚΙΡΚΙΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ

Ειδικότητα: Γενικός Ιατρός
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓ.ΜΑΡ ΚΟΥ
Τηλέφωνο: 2663022123