ΣΤΡΟΥΓΓΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Ειδικότητα: Ορθοπεδικός
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Τηλέφωνο: 2661360400