ΚΕΝΤΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ειδικότητα: Χειρουργός
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΥΡΑΣ
Τηλέφωνο: 2661360400