ΜΑΝΕΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ειδικότητα: Χειρουργός
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΕΘΝ. ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2661081300