ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ειδικότητα: Ψυχίατρος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ
Τηλέφωνο: 2661360400