ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Ειδικότητα: Παιδίατρος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: Ι.ΘΕΟΤΟΚΗ - Κ.ΠΑΠΠΑ 1
Τηλέφωνο: 2661021368