ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ειδικότητα: Μαιευτήρας - Γυναικολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ
Τηλέφωνο: 2661360400