ΚΑΤΣΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

Ειδικότητα: Αιματολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Τηλέφωνο: 2661360490