ΚΑΤΣΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

Ειδικότητα: Αιματολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: 1Η ΠΑΡ.ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 6
Τηλέφωνο: 2661360490