ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Ειδικότητα: Παιδίατρος
Προσωπικό Κινητό: 6974023466
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΔΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2661097811