ΤΖΙΟΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΔΡΙΑΝΟΣ

Ειδικότητα: Άνευ ειδικότητος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ
Τηλέφωνο: 2662 360000