ΒΑΚΙΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

Ειδικότητα: Νεφρολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Τηλέφωνο: 2661360400