ΠΑΥΛΟΥ ΗΣΑΪΑ

Ειδικότητα: Οικογενειακή ιατρική
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: Κ.Υ. ΠΑΞΩΝ
Τηλέφωνο: -