ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Ειδικότητα: Ουρολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΝΚ
Τηλέφωνο: 2661360400