ΣΑΜΟΪΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Ειδικότητα: Αιματολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Τηλέφωνο: 2663060400