ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Ειδικότητα: Γαστρεντερολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΙΑΚ.ΠΟΛΥΛΑ 19-21
Τηλέφωνο: 2661046668