ΚΟΛΑΪΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Ειδικότητα: Γενικός / Οικογενειακός γιατρός
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΠΙ ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ
Τηλέφωνο: -