ΚΟΛΑΪΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Ειδικότητα: Οικογενειακή ιατρική
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΠΙ ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ
Τηλέφωνο: -