ΔΟΥΜΑΡΑΠΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Ειδικότητα: Εσωτερική Παθολογία
Προσωπικό Κινητό: 6980203434
Email: doumarapis@hotmail.it
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΑΣΛΗ 36
Τηλέφωνο: 2661023360