ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ειδικότητα: Ψυχίατρος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜ.
Τηλέφωνο: 2661044309