ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Ειδικότητα: Αναισθησιολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΕΝ.ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Τηλέφωνο: 2661022945-6