ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ - ΠΑΥΛΟΣ

Ειδικότητα: Νεφρολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ 60
Τηλέφωνο: 6948982680