ΓΟΥΔΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Ειδικότητα: Μαιευτήρας - Γυναικολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΜΑΝΔΡΑ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ
Τηλέφωνο: 2661099821