ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

Ειδικότητα: Παθολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α'ΠΑΘΟΛ Κ Λ
Τηλέφωνο: 2661360400