ΚΑΤΕΧΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Ειδικότητα: Παθολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΣΑΜΑΡΑ 1
Τηλέφωνο: 2661048880