ΚΑΡΥΔΗΣ ΡΟΔΟΛΦΟΣ

Ειδικότητα: Ρευματολόγος
Προσωπικό Τηλέφωνο: 2661040583
Προσωπικό Κινητό: 6945588068
Email: rkarydis@otenet.gr
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΡ.ΜΑΡΑΣΛΗ 36
Τηλέφωνο: 2661040583