ΚΑΡΥΔΗ ΣΟΦΙΑ

Ειδικότητα: Γενικός Ιατρός
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΛΙΒΑΔΑΚΙ Π ΟΤΑΜΟ
Τηλέφωνο: 2663360300

© 2015 Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας.

Σχεδιασμός & ανάπτυξη: Webits