ΓΕΝΑΡΓΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ειδικότητα: Γενικός / Οικογενειακός γιατρός
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΡΟΔΑ (ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΕΕ)
Τηλέφωνο: -