ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Ειδικότητα: Ψυχίατρος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ 4-10
Τηλέφωνο: 2661304845 ΚΙΝ 6947478074