ΚΑΡΔΑΜΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Ειδικότητα: Ακτινοδιαγνώστης
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΝΑΥΣΙΚΑΣ 3(Γ)
Τηλέφωνο: 2661026700