ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Ειδικότητα: Ιατροδικαστής
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Τηλέφωνο: 2661360400