ΛΕΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ειδικότητα: Άνευ ειδικότητος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΕΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Τηλέφωνο: 2661360400