ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

Ειδικότητα: Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: Κ.Υ. ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ
Τηλέφωνο: 2662360000